https://www.google.com/maps/place/THI%E1%BA%BET+B%E1%BB%8A+V%E1%BB%86+SINH+TR%E1%BA%A6N+GIA/@10.7940842,106.5934087,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7e77acc6a9b7bdb3!8m2!3d10.7940842!4d106.5938687

Liên hệ


Facebook Chat